Potilaiden kanssa keskusteleminen

Kun eosinofiilisestä esofagiitista (EoE) on epäilyjä ja havaittavissa on tyypillisiä oireita, tutkimusten jatkaminen gastroskopialla on suhteellisen yksinkertaista. Vaikea osuus saattaa usein olla oikeiden tietojen saaminen potilailta heidän hakeutuessaan hoitoon. Potilaat ovat usein ajan myötä sopeutuneet oireisiinsa ja kehittäneet sekä tietoisesti että tiedostamattaan selviytymistekniikoita, joilla helpottaa syömistään ja ateriointiaan sosiaalisissa yhteyksissä. Potilaat eivät joko tiedä tai muista miltä nieleminen tuntuu terveenä. Oireisiin liittyvä kyselykaavake ja kysymykset ruoasta ja ruokailusta voivat olla valaisevia ja antaa arvokasta tietoa. Validoidut kyselykaavakkeet voivat olla arvokas apu esitietojen keräämisessä ja seurannassa.

Lataa kyselykaavake